آزمون دوره ادمین حرفه ای اینستاگرام

سلام به تمامی دانشجویان دوره ادمین حرفه ای اینستاگرام شما در این آزمون تنها یک بار می توانید شرکت کنید پس با دقت بالا به تمامی سوالات در زمان آزمون پاسخ دهید.